De NWS-commissie 2016 bestaat uit de volgende leden.

 • Roel Lambers: Voorzitter
 • Isabel Spierings: Secretaris
 • Valesca Peereboom: Penningmeester
 • Jeroen van der Meer: Commissaris Promotie, Webmaster
 • Edwin Roozemond: Commissaris Sponsoring
 • Roderick Groeneweg: Verantwoordelijk voor de sprekers
 • Michal Janssen: Dagverantwoordelijke, Vice-commissaris Sponsoring
 • Tinka Veldhuis: Bestuurslid A-Eskwadraat

De volgende oud-leden hebben in de prille beginmaanden bovendien geholpen met de totstandkoming van het symposium.

 • Rosa Sterkenburg
 • Mariken Weijs
 • Annemarie Koop
Commissie NWS 2016

U kunt de commissie op de volgende manieren bereiken:

Adres
Studievereniging A-Eskwadraat
Buys Ballot-gebouw kamer 269
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht

Email: nws1516@a-eskwadraat.nl
Telefoon: (030) 253 4499