De eerste sprekers van het Nationale Wiskunde Symposium zijn bekend! De lezingen van dit jaar zullen onder andere verzorgd worden door prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel en prof. dr. Richard D. Gill. Verdere informatie zal binnenkort bekend worden gemaakt. Bij voorbaat willen wij alle sprekers van harte bedanken voor hun medewerking aan ons symposium. Wij zijn zeer vereerd dat onderstaande sprekers bereid zijn om de lezingen van het symposium te verzorgen.

prof. dr. Richard D. Gill: "Quantum telepathy? Predicting your opponent’s moves in the Bell game, and the Delft Bell experiment."
Professor Gill zal in zijn lezingen een uiteenzetting geven van de recente ontwikkelingen rondom het Delftse Bell-experiment.

Professor Gill is hoogleraar in de statistiek aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie in Cambridge verhuisde hij naar Nederland, en hij heeft hier sindsdien tal van functies vervuld. Zo was hij betrokken in het onderzoek naar de foutieve veroordeling van Lucia de Berk. Verder heeft hij veel onderzoek gedaan naar onder andere kwantumstatistiek en causaliteit.

prof. dr. ir. Hendrik Dijkstra: "Chaos in het Klimaatsysteem."
Professor Dijkstra is hoogleraar Dynamische Oceanografie aan de Universiteit Utrecht, en is hoofd van het departement Natuur- en Sterrenkunde. Verder is hij onder andere fellow van de Society of Industrial and Applied Mathematics. Zijn onderzoek gaat over de globale oceaancirculatie en de rol van de oceaan in het klimaat.

prof. dr. R.W.J. Meester
Professor Ronald Meester is hoogleraar waarschijnlijk- heidsrekening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn ruimtelijke kansrekening, forensische kansrekening en de filosofie van de kansrekening. Hiermee bestrijkt hij het hele veld van zeer abstracte tot zeer toegepaste kansrekening. Ook publiceert hij regelmatig over de relatie tussen wetenschap, levensbeschouwing en religie.

In zijn lezing zal Ronald Meester ingaan op enkele kanstheoretische aspecten van DNA matches in een forensische context. Zo zullen matches in een databank aan de orde komen, maar ook de recent mogelijk gemaakte bevolkingsonderzoeken waarbij het doel is om een familielid van de dader te vinden. De kansrekening maakt het mogelijk om verschillende zoekstrategieen met elkaar te vergelijken, en om voorspellingen te doen over bijvoorbeeld workload of succesrate. En het is ook gewoon mooie wiskunde.

prof. dr. Sjoerd Verduyn Lunel: "Lang voorspel — Hoe identificeren we traag reagerende variabelen in een dynamisch systeem?"
Om na te gaan of een model de essentiële kenmerken van een fysisch systeem omvat, worden de voorspellingen vaak gecheckt op de korte termijn, bijvoorbeeld door kwantitatieve schattingen van de foutenmarge te maken. Echter, bij veel toepassingen, zoals bijvoorbeeld bij de bestudering van het systeem aarde, het klimaat of bij de bestudering de effecten van geneesmiddelen op de progressie van een ziekte, is een beschrijving van het kwalitatieve gedrag op de lange termijn veel relevanter. Het is dan belangrijk om de traag reagerende variabelen te identificeren, die de ontwikkeling en asymptomatische dynamiek van het systeem over langere periodes vastleggen.

Prof. Verduyn Lunel zal — geïllustreerd met voorbeelden — laten zien hoe concepten uit de theorie van dynamische systemen gebruikt kunnen worden om bovengenoemde problemen effectief te lijf te gaan. Het belangwekkende hierbij is dat deze methoden en technieken niet alleen op modellen maar ook direct kunnen worden toegepast bij de analyse van grote hoeveelheden in de tijd geordende gegevens.

Sjoerd Verduyn Lunel is professor in de toegepaste analyse aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek in het gebied van onder meer dynamische systemen. Verder is hij sinds 2015 secretaris aan de European Mathematical Society, alsook de wetenschappelijk directeur van het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht, en de voorzitter van Platform Wiskunde Nederland.

Lotte van Slooten: "VODW — Een praktijkcase waarbij het Next Best Offer wordt afgeleid op basis van modellen"
Hoe vaak krijg jij wel niet een e-mail met een niet-passend aanbod? Zoals een hotelovernachting voor een stad waar je niet bent geweest of een luieraanbieding terwijl je nog geen kinderen hebt. Veel bedrijven hebben met de uitdaging te maken om voor iedere klant een passend aanbod op het juiste moment te geven.

Wij (Marjolein van Baardwijk en ik) zullen aan de hand van een praktijkvoorbeeld vertellen hoe ze hier als Marketing Intelligence Consultants bij VODW bedrijven mee helpen. Onze visie is dat je uiteindelijk als bedrijf een passende actie voor iedere klant moet hebben, welke kan bestaan uit service, informatie, retentie of verkoop. De case beschrijft campagnemanagement op basis van predictive modeling waarbij een Next Best Offer voor iedere klant wordt voorspeld. Kortom: Fact Based Marketing. Hierbij komen de volgende stappen voorbij: klantinzichten, business case, opzet voorspelmodellen, afleiden Next Best Offer per klant, opzet campagnematerialen, draaien van campagne, continue monitoring en evaluatie.

Als marketingadviesbureau helpt VODW met name grote dienstverleners met een multidisciplinair team van zowel marketing intelligence consultants als digital experts, business strategen en creatievelingen.

Bas van 't Hof: "Hoe hoog staat het water? Getijden voorspellen met model en meetdata"
Bas van 't Hof is een wiskundige in dienst bij VORtech, een Delfts softwarebedrijf gespecialiseerd in rekenmodellen. Sinds 1999 onderhoudt, ontwikkelt en analyseert hij daar simulatiesoftware voor instituten en bedrijven als Deltares, Rijkswaterstaat, MARIN en Shell. Een van de pakketten waaraan hij heeft gewerkt is WAQUA, het getijdevoorspellingsmodel van Rijkswaterstaat. Dit model levert de voorspellingen waarmee de beslissing wordt genomen wanneer de stormvloedkeringen (zoals de Oosterscheldedam en de Maeslantkering) dicht moeten. Wiskundig interessant daarbij is het gebruik van Kalman-filters, die ervoor zorgen dat metingen in verafgelegen en exotische plaatsen als Wick, North Shields en Lowestoft gebruikt worden om de voorspellingen in IJmuiden en Hoek van Holland veel nauwkeuriger te maken.

Van 't Hof zal in zijn lezing vertellen hoe getijdemodellen en Kalman-filters werken, en het effect van deze filters laten zien.