Het programma voor het symposium bestaat uit vier rondes met lezingen van elk ca. een uur lang. Om de toegankelijkheid van het symposium te bevorderen, kent het symposium een deels parallel programma. Dat wil zeggen, in de tweede en derde ronde zullen er twee lezingen tegelijkertijd zijn, waarbij ernaar wordt gestreefd om de ene lezing van een geavanceerder niveau te laten zijn dan de andere; op deze manier kunnen voor zowel de gevorderde als de beginnende studenten lezingen op juist niveau gevolgd worden. Het dagprogramma is samengevat in onderstaande tabel. Voor meer informatie over de sprekers en hun onderwerpen kijk onder Sprekers. Voor verdere informatie over navigatie en locaties, zie Locatie.

Tijd Omschrijving Locatie
10:00 - 10:45 Ontvangst MIN Hal
10:45 - 11:00 Welkomstwoord MIN Hal
11:00 - 12:00 Openingslezing: prof. dr. R.D. Gill on Quantum Entanglement KBG COSMOS
12:00 - 13:00 Lezing: prof. dr. S.M. Verduyn Lunel over dynamische systemen BBG 315 / 317
Lezing: prof. dr. R.W.J. Meester over DNA-matching BBG 061
13:00 - 14:30 Lunch BBG 065 & 079
14:30 - 15.30 Lezing: Lotte van Slooten over next-best-action marketing BBG 161
Lezing: Bas van 't Hof over Kalman-filters en getijdemodellen BBG 083
15.30 - 16.30 Slotlezing: prof. dr. ir. H.A. Dijkstra over chaos in klimaatsystemen KBG PANGEA
16.30 - eind Borrel en live muziek MIN Bovenkantine

Gebruikte afkortingen: BBG = Buys Ballotgebouw; KBG = Koningsbergergebouw; MIN = Minnaertgebouw.